Kort fakta

Kategori: Skola
Vad: Stålstomme, HDF, betongtrappor, hisschakt.
Area: 3250m²
Taklutning: 5,71°
Höjd (m): 9
Längd (m): 101
Bredd (m): 16
Land: Sverige
Stad: Södertälje

Projektledare: Lars Löfgren

Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen och Jan Forsberg

Montagechef: Kimmo Ryyti

Förstemontör: Tommy Fernlund

Uppdragsgivare: NCC

Viksbergs Gymnastikhall

Kort fakta

Kategori: Sporthall
Vad: Stålstomme, HDF, betongtrappor, hisschakt.
Area: 1600m²
Taklutning: 5,71°
Höjd (m): 8,5
Längd (m): 44
Bredd (m): 36
Land: Sverige
Stad: Södertälje

Projektledare: Lars Löfgren

Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen och Jan Forsberg

Montagechef: Kimmo Ryyti

Förstemontör: Freddy Björnbom

Uppdragsgivare: NCC

Viksbergs förskola

Kort fakta

Kategori: Skola
Vad: Stålstomme, HDF, hisschakt.
Area: 1300m²
Taklutning: 5,71°
Höjd (m): 8
Längd (m): 33
Bredd (m): 33
Land: Sverige
Stad: Södertälje
Projektledare: Patrik Nord Carlisle

Konstruktör: Peter Andersson

Montagechef: Kimmo Ryyti

Förstemontör: Freddy Björnbom

Uppdragsgivare: NCC