Industribyggnad med travershall, Thomas Betong

Kort fakta

Kategori: Industrihall
Vad: Stålstomme, bärplåt, taktäckning, väggar, travers, takavvattning, port, dörrar, fönster.
Area: 1400m²
Taklutning: 3,576°
Längd (m): 70
Bredd (m): 20
Land: Sverige
Stad: Uddevalla

Projektledare: Jonas Wisell 

Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen 

Montagechef: Tony Haapala

Arbetsledare: Kim Andreasson

Uppdragsgivare: Hifab Ab

Film från industrihallen i Lane- Ryr, även kallad Robothallen.

En ny industribyggnad med travershall öppnade upp nya möjligheter för Thomas Betongs verksamhet i Lane Ryr mycket tidigare än planerat. Företaget kunde starta verksamheten ungefär tre veckor före beräknat datum tack vare flexibla lösningar under hallmonteringen.

”Innerväggarna monterades innan ytterväggarna vilket gjorde att vi kunde börja inreda hallen tidigare”, säger Lars Olsson, fabrikschef.

Entreprenören Hifab AB och Thomas Betong såg tidigt att en lösning som denna behövdes och Västanfors kunde möta efterfrågan.

”Den nya robotparken gör vårt arbete mycket effektivare och lättare ur arbetsmiljösynpunkt, man behöver inte vara en stor och biffig karl för att jobba här”.

Thomas Betong AB sysslar med betongtillverkning i Sverige, Usa, Tyskland, Polen och Norge. Men det är bara i Lane Ryr, Uddevalla, som en industribyggnad med travershall, även kallad “robothall”,  likt denna finns.

”En period köpte vi in armeringsnäten och stegarna, en period gjorde vi allt för hand. Varje pinne stacks in manuellt. Nu har vi själva kontroll över processen, dessutom går inget material till spillo”.

Tillbaka till Industrihall

Heby

Kort fakta

Kategori: Industrihall
Vad: Stålstomme, traversbanor, traverser, HDF, bärplåt, taktäckning, väggelement, fönster, dörrar, portar, trappor
Area: 3715m²
Taklutning:
Längd (m): 114
Bredd (m): 33
Land: Sverige
Stad: Heby

Projektledare: Janne Larsson

Konstruktör: Peter Andersson

Montagechef: Tony Haapala

Arbetsplatsledare: Keimo Ryyti

Uppdragsgivare: Thomas Betong AB

Tillbaks till Industrihallar