Stålstomme för hall byggd av Västanfors Stållbyggnader

Slitstark stålstomme klar att montera

Vi konstruerar alltid en robust stålstomme utifrån beställarens önskemål. En hallbyggnad behöver alltid en kraftfull stålstomme som utgör skelettet. Här på Västanfors har vi 70 år bakom oss av erfarenhet och kunskap om konstruktion av stålstommar som vi tillverkar i vår verkstad – redo att monteras på plats.

 

KONTAKTA OSS

Vi anpassar stålstommarna efter byggnadens ändamål

Vi på Västanfors tror starkt på att framgångsrik byggnation börjar med rätt materialval och en solid kunskapsbas. Oavsett om du planerar att bygga en industrihall, en lagerhall, en sporthall, en maskinhall eller ett kallt förråd, så är stålstommen grunden till ditt projekt.

Så ser strukturen ut i våra stålstommar

Grundläggningen av stålstommarna sker oftast på gjuten betongplatta eller en prefabricerad plintgrund. Oavsett lösning så är våra stommar anpassade för just detta. Stålstommarna kan målas i olika kulörer för att möta beställarens estetiska preferenser. Stommen kan även dimensioneras eller målas för att klara ställda brandkrav. Dessutom erbjuder vi marknadens olika typer av profiler på pelare och balk.

Våra stålstommar levereras skräddarsydda för varje byggnads unika egenskaper.

Tillverkningsprocessen: Från stålstomme till färdig hallbyggnad

Ingen del av våra stommar är standardiserade. Istället tillverkar vi varje del av stålstommen utifrån hur hallen ska utformas. Det betyder att vi alltid utgår från våra egna konstruktörers ritningar.

1. Vi ritar stommar och hall med 3D teknik

Vårt team av skickliga ingenjörer och konstruktörer skapar detaljerade 3D-ritningar som tar hänsyn till varje aspekt av hallbyggnaden. Genom avancerade mjukvarulösningar skapar vi virtuella modeller som är grunden för den kommande konstruktionen.

2. Precisionssvetsning i vår verkstad

Varje stålkomponent till stålstommen tillverkas med noggrannhet och skicklighet av våra hantverkare. Genom avancerade svetstekniker fogas delarna sedan samman med precision.

 

3. Från stålstomme till upprest hall

Efter noggranna kvalitetskontroller och tester monteras stålstommen och resten av din hall på plats. Våra tekniker ser till att varje del passar perfekt och säkerställer en sömlös integrering av stålstommen i den slutliga hallbyggnaden.

 

Stålstomme som används när man bygger en hall

Konstruktion av stålstommar

Vårt team av ingenjörer och konstruktörer leds av en projektledare som ser till att stålstommarna alltid är av högsta kvalitet. Varje stålkomponent genomgår noggranna beräkningar och finns med i de 3D-ritningar vi sätter upp.

Våra olika rostskyddsklasser

När stålstommen är färdigkonstruerad genomgår den en viktig process. Den blästras och får en noggrant applicerad lackering. Vad som är unikt är att du som kund har möjligheten att anpassa rostskyddet på din stålstomme beroende på din specifika verksamhet. Hos oss kan du välja mellan olika rostskyddsklasser.

CE-märkt stål för din och byggnadens säkerhet

Vi använder endast CE-märkt stål av högsta kvalitet för att säkerställa att våra stålstommar håller sig robusta under lång tid. Stålet är noggrant utvalt för att klara av de mest krävande industriella miljöerna och garanterar slitstyrka och säkerhet.

Stålstommar som tillåter byggnadsförändringar

Med en stålstomme gör vi arbetslivet enklare för dig eftersom stommarna tillåter möjligheter att göra utbyggnader eller förändringar i din hallbyggnad om du skulle behöva. Du kan exempelvis integrera bjälklag eller traversbanor i stålstommen, något som många av våra kunder har behov av.

Stålstomme med fackverk

Oavsett om stommen ska ha sadelfackverk, parallellfackverk, nockat sadelfackverk eller rörbryggor så har vi lösningen. Vi har dock en rad olika alternativ som vi gärna diskuterar med dig. lagringskapaciteten.

Stål är ett miljövänligt val

Stål är ett tufft material med många bra egenskaper. Stålstommar utmärker sig som anpassningsbara och ekonomiska konstruktioner. Det går ofta snabbt och enkelt att montera dem tack vare smarta systemlösningar och lätthanterliga komponenter. Stålet är inte bara kostnadseffektivt utan också mycket skalbart och dess höga återvinningsbarhet gör det till ett miljövänligt val.

Stålstommar gjorda med 70 års kunskap

Västanfors Stålbyggnader har sina rötter djupt rotade i erfarenhet och kunskap som sträcker sig tillbaka till 1953. Under de senaste 70 åren har vi upprepade gånger bevisat att vårt sätt att arbeta är framgångsrikt och hållbart. Det kan verka som en gammaldags inställning, men det är just vår beprövade metod som har hjälpt oss att överleva i en bransch som ofta påverkas av konjunktursvängningar.

Det som utmärker oss är att ha hela produktionskedjan under ett och samma tak, från försäljning och konstruktion till tillverkning och montering. Med starka lokala rötter och bred kunskap i branschen vill vi gärna säga att vi är din ledande leverantör av stålstommar.

Vår kundbas är mångsidig och sträcker sig från de största byggföretagen som NCC, Skanska och Peab till mindre företag som bygger för en stor investering. Vi tar särskild hänsyn till de mindre projekten som kräver vårt engagemang. Genom att arbeta med olika kundtyper kan vi dra nytta av de stora byggföretagens metoder och applicera kunskapen i våra egna projekt. Det är en av våra framgångsfaktorer och något som vi värdesätter högt – att kunna leverera oavsett projektets omfattning och komplexitet.

KONTAKTA OSS