Industrihall med traverser

Kort fakta

Kategori: Industrihall
Vad: Stålstomme med traversbana, bärplåt,
HDF, taktäckning, väggelement,
avvattning, dörrar.
Area: 4500m²
Taklutning: 5,71°
Höjd (m): 6
Längd (m): 75
Bredd (m): 48
Land: Sverige
Stad: Öregrund
Projektledare: Lars Löfgren  

Konstruktör: Robert Dahlberg

Montagechef: Tony Asp

Förstemontör: Ulf Kalmbäck

Uppdragsgivare: Arronet Teknik AB

Tillbaka till Industrihall