Kort fakta

Kategori: Affärslokal

Vad: 

Stålstomme,
bärplåt, HDF, väggelement, taktäckning, dörrar, glaspartier entrébyggnad.
Area:  3000 m²
Taklutning:  1,15°
Höjd (m):  10
Längd (m):  72
Bredd (m):  41
Land: Sverige
Stad: Uppsala

 

Projektledare: Patrik Nord Carlisle 

Konstruktör: Mattias Svensson

Montagechef: Tony Asp

Förstemontör: Tommy Fernlund

Uppdragsgivare: Ikea Fastigheter

Läs mer här

Tillbaka till Affärslokaler