Kort fakta

Kategori: Bilhall
Vad: Stålstomme, HDF, bärplåt, betongsocklar, väggelement
Area:  3880 m² 
Taklutning: 2°
Höjd (m): 7,1
Längd (m): 52,5
Bredd (m): 74
Land: Sverige
Stad:  Norrköping

 

Projektledare: Marcus Eriksson​

Konstruktör: Erik Forsberg

Montagechef: Tony Asp

Arbetsledare: Keimo Ryyti

Uppdragsgivare: Bredberg Bygg AB