Sporthall för bollsport

Kort fakta

Kategori: Idrottshall
Vad: Stålstomme, HDF, bärplåt, väggelement och taktäckning inkl. sedum.
Area: 4450m²
Taklutning: 3,576°
Höjd (m): 12,5
Längd (m): 70
Bredd (m): 45
Land: Sverige
Stad: Älvsjö

Projektledare: Patrik Nord Carlisle 

Konstruktör: Erik Forsberg och Mahmoud Charkas.

Montagechef: Tony Asp

Arbetsledare: Henrik Nilsson

Uppdragsgivare: Arcona

Läs mer om hallen här

Tillbaka till Sporthallar