Leverantör stålstomme

Kort fakta

Kategori: Yrkesskola
Vad: Stålstomme, bärplåt, taktäckning, avvattning, betongsockel, väggelement, port, glaspartier, fönster.
Area: 1300m²
Taklutning: 5,71°
Höjd (m): 5,5
Längd (m): 69
Bredd (m): 18
Land: Sverige
Stad:  Hallsberg

Projektledare: Lars Löfgren

Konstruktör: Erik Forsberg

Montagechef: Tony Asp

Arbetsledare: Keimo Ryyti

Uppdragsgivare: Bosse Carlson Sydnärkes utbildningsförbund

Tillbaka till Skolor