Friidrottshallen Florahallen
I kvarteret Nyponet, Skellefteå, byggs friidrottshall Florahallen. Byggnaden kommer även få en fullstor gymnastikhall, danslokal, omklädningsrum, café och plats för publik. Totalt blir arenan 8 350 kvadratmeter och kommer användas både av Floraskolan för idrottsundervisning och föreningar med flera på kvällar och helger. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad, nivå silver, och beräknas vara klar för inflyttning 2020.

 

Läs mer här.

Projektledare: Patrik Nord Carlisle Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen Montageledare: Tony Asp Beställare: Fastec

Foto: Fastec.se. Kontakt: Angelica Edvardsson Edin Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239