Fortsatt utveckling av Söderhamnsporten

Fortsatt utveckling av Söderhamnsporten

Vecka tio påbörjades montaget av två stålhallar avsedda för dagligvaruhandel i Söderhamn.”Stålhallarna om 3200 kvadratmeter respektive 1100 kvadratmeter kommer byggas i anslutning till Hälsinglands kanske största handelsplats och med närhet till E4:an. Projektet...