Stålbyggnader

Vecka 47 börjar Västanfors byggnationen av en ny mekanisk verkstad åt Alderholmens Mekaniska, vid Andersberg i Gävle.
”Det blir en modern anläggning med inriktning på legotillverkning genom skärande tillverkning . Hallen om 2160 kvadratmeter kommer ha travers med spännvidd om drygt 30 meter . Västanfors står för komplett överbyggnad av stomme, HD/F, traverskranbana, betongsockel, väggar, taktäckning, glaspartier, dörrar & takskjutportar”,säger projektledare Kalle Ashbourne.

 

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Jonas Backe
Montageledare: Tony Asp
Förstemontör: Marcus Valtonen
Uppdragsgivare: Gävle Brynäs 34:2 Fastighets AB, Alderholmens Mekaniska

Bild: Skoog Arkitekter

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239