Stålbyggnader

Vecka 10 börjar byggnationen av en ny industribyggnad vid Vaksala-Eke i nordvästra Uppsala. Detta är den första av två hallar som Västanfors ska bygga i området.
”På platsen var tidigare tegelbruk vilket är anledningen till de karakteristiska tegelröda väggarna som hallen kommer uppföras med. Byggnaden med BYA 1500 kvadratmeter ska uppföras som Miljöbyggnad silver”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

 

 

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Peter Andersson
Montageledare: Tony Asp
Uppdragsgivare: Jiben AB
Slutkund: Areim

Bild: METOD Arkitekter