Stålbyggnader

Vecka 26 startar monteringen av en ny industribyggnad vid Fyrislund i östra Uppsala, den första av två hallar som Västanfors bygger i området.
”Västanfors står för komplett stålstomme, hd/f-bjälklag, trp, betongsocklar och väggar samt fristående skärmtak. Byggnaden om närmare 2500 kvadratmeter ska uppföras som Miljöbyggnad silver”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

 

 

 

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Emma Ziegenhagen
Montageledare: Tony Asp
Uppdragsgivare: RO-Gruppen
Slutkund: Castellum

Bild: SKOOG Arkitekter