+GF+ (Georg Fischer AB ) i Avesta ska få nya lokaler med inflyttning i maj/ juni 2023. Stålhallen kommer användas till försäljning och tillverkning av rörsystem för industri, VA och VVS i Sverige och Finland. Västanfors står för komplett överbyggnad: stålstomme, HDF, Btg-trappor, bärplåt, sockel, portar, dörrar och väggelement till taktäckning. Totalt blir byggnaden 1800 kvadratmeter  med entresolbjälklag på 1160 kvadratmeter.

Projektledare: Janne Larsson
Konstruktör: Joakim Ryyti och Mahmoud Charkas.
Montagechef:  Kimmo Ryyti
Förstemontör:  Freddy Björnbom
Uppdragsgivare: Pontus Björklin Fastighetsservice AB

Bild: Västanfors Stålbyggnader