Vecka 46 börjar Västanfors bygget av Kv Nedslaget 3 i Arvika. 
”Projektet består av två likadana men spegelvända hallar som ska nyttjas till industri och kontor. Utöver överbyggnaderna så står Västanfors också för ett antal fristående skärmtak. På sikt ska hallarna eventuellt byggas ut till dubbla storleken”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne

Konstruktör: Joakim Ryyti

Montageledare: Kimmo Ryyti

Uppdragsgivare: Primula Byggnads AB

Bild: Västanfors Stålbyggnader