Vecka 22 påbörjade Västanfors montaget av två industrihallar i Grangärde.
”Västanfors är glada att få leverera ännu ett projekt åt NJBygg AB. Denna gång ska 1300 kvadratmeter byggas fördelat på två hallar. Projektet innefattas som vanligt av Västanfors egna projektering, tillverkning och montering. Komplett stålstomme med socklar, väggar, bärdäck, avvattning och dörrar ingår i åtagandet. Hallarna byggs vackert beläget intill Bysjön och ska nyttjas av Log Max, en ledande aktör inom global skogsindustri ”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Erik Forsberg
Förstemontör: Benny Karlsson
Uppdragsgivare: NJBygg AB
Slutkund: Log Max

Bild: Västanfors Stålbyggnader