”Vår egna organisation projekterar, tillverkar, levererar och monterar en butiksbyggnad som ska nyttjas av dagligvaruhandeln. I Västanfors åtagande ingår komplett stålstomme, bärdäcksplåt, hd/f bjälklag, betongsocklar, sandwichväggar och ett antal skärmtak”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Erik Forsberg
Förstemontör: Benny Karlsson

Bild: Västanfors Stålbyggnader