I Vårgårda bygger Västanfors en affärslokal i projektet Gjutaren.
”Hallen om drygt 3200 kvadratmeter ska nyttjas till livsmedelsbutik och apotek. Hallen påminner om många andra projekt för dagligvaruhandeln som vi uppfört senaste åren. Västanfors åtagande består av stålstomme, bärdäcksplåt, håldäck, betongsocklar, sandwichvägg, lokalt brandskydd, diverse stålavväxlingar och några skärmtak”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne

Konstruktör: Emma Ziegenhagen

Arbetsledare: Kim Andreasson

Beställare: Peab

Bild: Västanfors Stålbyggnader