Moduler i Lycksele

Moduler i Lycksele

  Mer produktionsyta åt Maxmoduler i Lycksele. Tillbyggnaden möjliggör fortsatt expansion för Maxmodulers tillverkning av kundanpassade arbetsbodar och moduler för den Nordiska marknaden. ”Stora moduler kräver stora portar och hallen kommer förses med 4 st...