Örebro Bostäder, ÖBO, flyttar till kvarteret Neutronen för att samla sin verksamhet på samma ställe.
”Det bli nya och fräscha lokaler anpassade efter deras behov”, säger projektets konstruktör Emma Hulander Ziegenhagen.
Totalt ska Västanfors leda, konstruera, leverera och montera fyra stålhallar där hus A blir det största. 3080 kvadratmeter i tre plan för vitvarulager, reparationer, kontor, omklädningsrum och matsal. Montagestarten är planerad till vecka 12.

Resterande hus;
Hus B- Kallförråd. Västanfors står för stålstomme, bärplåt och ytterväggar.
Hus C- Fordonsverkstad. Västanfors står för stålstomme, bärplåt, ytterväggar och några av innerväggarna.
Hus D/E- Garage för servicebilar och maskiner. Västanfors står för stålstomme, bärplåt och ytterväggar.

Mer info:
http://www.byggdialog.se/2017/12/11/byggdialog-skriver-kontrakt-med-vasterporten-fastigheter/

 

Projektledare: Marcus Eriksson
Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen
Montageledare: Tony Haapala
Arbetsledare: Kim Andreasson
Beställare: Bygg Dialog

Illustration: Roof Arkitekter

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin,
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239