Till Örebro Bostäders nya lokaler i kvarteret Neutronen är Västanfors klara med att montera HDF och takstolar till hus A och montörerna jobbar nu med innerväggarna. Näst på tur är resning av stålstommen till hus C, fordonsverkstaden.

Foton: Kim Andreasson, Västanfors Stålbyggnader.

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin,
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239