I kvarteret Verktyget 3 i Trosa är Västanfors med och bygger en produktionslokal som O.P. Nilsson Plastemballaget AB kommer använda för tillverkning av platspåsar. Stålhallen byggs i två plan, 520 kvadrat per våning. I beställningen ingår också en byggnad i fyra plan som delvis kommer hyras ut till en elfirma, delvis användas som selfstorelager med en kontorsdel som ska hyras ut till olika företag.
”Västanfors levererar tätt skal, tak, väggar, fönster, dörrar och portar samt en hel del innerväggar och trappor”, säger projektledare Janne Larsson.

 

 

Projektledare: Janne Larsson
Konstruktör: Jocke Ryyti
Montageledare: Kimmo Ryyti
Arbetsledare: Keimo Ryyti

Bild: Jocke Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239