Västanfors påbörjade vecka 49 stomresning för ny industrianläggning på den nya industritomten Site East i Skellefteå.
”Hallen kommer att bestå av kontor, kundmottagning, lager, servicehall och fordonstvätt och ska nyttjas av Swecon Anläggningsmaskiner. Den ska även utrustas med två traverser med lyftkapacitet 10 respektive 12,5 ton. Utöver detta så bygger vi också 600 kvm komplementbyggnad”, säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne
Förstemontör: Kim Andreasson
Beställare: Rekab  Entreprenad

Foto: Jonas Westling