I början av nästa år startar Västanfors monteringen av ytterligare en stålhall i Norrköping. I området Herstaberg finns sedan tidigare Stadiums centrallager och Postnords logistikcenter och nu ska en till lagerhall med kontorsbyggnad om 3 800 kvadratmeter byggas.
I leveransen ingår stålstomme, hdf, takplåt, taktäckning, betongsocklar, väggelement, dörrar, portar och glaspartier.
”Vi ser fram emot att få leverera ytterligare en Västanforshall till Norrköping”, säger projektledare Mattias Svensson.

Projektledare: Mattias Svensson

Konstruktör: Peter Andersson

Montagechef: Tony Asp

Uppdragsgivare: Norrköping Garaget 1 AB

Konstruktion: Peter Andersson, Västanfors Stålbyggnader.

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239