Stålbyggnader

Vecka 7 börjar Västanfors byggnationen av en ny utställnings- och kontorsbyggnad i Rambergsstaden, Göteborg.
”Projektet innehåller sällsynt många komplicerade stålavväxlingar och avancerade kopplingar utifrån ställda krav på hallen, till följd av närheten till Lundbyleden. Västanfors står för överbyggnad av stomme, traverskranbana, telferbalk, betongtrapp, HD/F- & RD-bjälklag, betongsockel, väggar och skärmtak”,  säger projektledare Kalle Ashbourne.

Projektledare: Kalle Ashbourne
Konstruktör: Joakim Ryyti
Montageledare: Tony Asp
Arbetsledare: Kim Andreasson
Uppdragsgivare: Vestia Construction Group
Slutkund: Maskino

Bild: RAK arkitektur + planering AB

 

Kontakt: Angelica Edvardsson Edin
Enmansföretaget Edvardsson.
Tele: 070 3922239