Stålbyggnader

I det gamla slakthusområdet i Boländerna, Uppsala, ska det byggas ett nytt industriområde. Västanfors är med och bygger hus ett och två i etapp ett. Totalt planeras det för elva byggnader.
Vecka åtta startar monteringen. Båda stålhallarna blir 2400 kvadratmeter stora med 1700 respektive 1070 kvadrat bjälklag.

Västanfors levererar stålstomme, betongbjälklag, bärande takplåt och betongsocklar.

Läs mer här

Projektledare: Patrik Nord
Konstruktör: Erik Forsberg
Montageledare: Kimmo Ryyti
Uppdragsgivare: Fastec


Enmansföretaget Edvardsson.
Kontakt: Angelica Edvardsson Edin

Tele: 070 3922239