Stålbyggnader

Alderholmen Mekaniskas nya travershall i Gävle är snart klar för Västanfors del. Just nu jobbas det med yttertak, fönstermontage, lister och portar. Anläggningen blir 2160 kvadratmeter och kommer ha en travers med spännvidd om drygt 30 meter.

 

Foto: Freddy Björnbom, Västanfors Stålbyggnader