Stålbyggnader

I Brunna, Upplands Bro, startar Västanfors vecka 15 monteringen av en 6 200 kvadratmeter stor lager/ logistikhall. Västanfors levererar och monterar stålstomme, HDF bjälklag, bärande takplåt, betongsocklar och väggelement ut- och invändning.

Här kan man se hur stålhallen kommer se ut.

 

 

 

Projektledare: Patrik Nord
Konstruktör: Peter Andersson
Montageledare: Tony Asp
Arbetsledare: Keimo Ryyti
Uppdragsgivare: RO-Gruppen Stockholm AB

 

Bild: Västanfors Stålbyggnader